Енергоефективні школи: економія електроенергії і води, сортування сміття

Проблема енергозбереження на межі тисячоліть перетворилась в одну з найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне та економне використання природних ресурсів,скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної та теплової енергії набувають виключно важливого значення у сучасному суспільстві.

         Україна задовольняє свої потреби в природних енергоресурсах за рахунок власного їх видобутку приблизно на 45%. У більшості країн світу рівень енергетичної самозабезпеченості такий самий або нижчий.

       Проблема полягає в іншому – неприпустимо низькій ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні в 3-5 разів вища, ніж в економічно-розвинених державах         Необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки є одним з головних завдань нашої держави на сучасному етапі її соціально-економічного розвитку.

         В умовах значної залежності економіки України від імпорту енергоносіїв цей напрям державної економічної політики є не менш важливим, ніж збільшення обсягів власного видобутку (виробництва) енергетичних ресурсів. Енергозбереження є не тільки вирішальним, але й найдешевшим джерелом задоволення потреб господарського комплексу в енергоносіях, адже питомі капітальні витрати в енергозбереження значно нижчі від витрат у збільшення видобутку та виробництва енергоносіїв.

         Енергозбереження – заходи, спрямовані на заощадження теплової та електричної енергії, а також використання альтернативних джерел енергії. Використовуючи різні джерела енергії та технології, можна по-різному досягати корисного ефекту(зменшення втрат енергії при її перетворенні та зниження негативного впливу споживання енергії на довкілля).

            Заходи з енергозбереження – питання державного масштабу, в рішення якого кожен здатний внести свій посильний вклад. Майбутнє всього людства визначається діями окремо взятого жителя планети Земля.

З дитинства у людей закладаються основні стереотипи поведінки. Тому так важливо з найменших років прищепити дитині розуміння ощадного ставлення до природних ресурсів. Такою була мета проектів, над якими працювали учні 5-их класів. Кожен клас поділився на 3 команди, які працювали по таких напрямах: як берегти воду, як берегти електроенергію, як правильно сортувати сміття. Учні підійшли творчо до захисту робіт: презентували сценки, плакати, мультфільми. Підсумком роботи було розроблення рекомендацій щодо економії води та електроенергії у навчальному закладі, а також вибрано дизайн наклейок, які б спонукали економити світло і воду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *