Методична робота

Тема, над якою працює заклад освіти

«Формування сучасного освітнього середовища шляхом створення
багатофункціональних гнучких просторів, що забезпечують вплив на дитини,
мотивують до навчання та розвитку»


Методична рада

Наказ про організацію методичної роботи

Протокол методичної ради


Атестаційна комісія

Посилання на документ

Заяву на атестацію можна подати за електронною поштою 106larsa@gmail.com


Працівники які атестуються в 2023-2024 н.р.

Посилання на документ

Протокол атестації