Методична робота

Проблемне питання школи

Створення інклюзивного освітнього середовища через формування у здобувачів освіти ключових освітніх компетентностей, необхідних для їх успішної самореалізації в контексті концепції  Нової української школи 

 

Проблемне питання методичної ради

 Формування інклюзивного освітнього середовища для всебічного розвитку здобувачів освіти